Categorie archief: Vastgoed

Asset Management: begrijpen wat het is en hoe het werkt op de vastgoedmarkt

Asset Management is een groep van diensten gericht op het onderhoud, het beheer en de aankoop van activa van derden ten dienste van zowel particulieren als bedrijven.

Op de vastgoedmarkt biedt zij investeerders ondersteuning bij het beheer van hun activa, ongeacht of deze bestemd zijn voor huisvesting, commerciële of industriële doeleinden.

Het doel is de winsten die deze bezittingen genereren te potentialiseren. Deze steun dient ook als leidraad bij het aanwenden van het geld voor de aankoop van eigendommen die een gunstig rendement kunnen opleveren.

Wilt je meer weten over dit onderwerp? In dit artikel geven wij enkele tips over hoe dit model de winstgevendheid van jouw bedrijf kan verhogen. Kijk hier eens naar!

Prestaties van de asset manager

De asset manager is de professional die bijstand biedt aan eigenaars, die bevrijd worden van de noodzaak deel te nemen aan de bureaucratie die eigen is aan de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed.

Zo kan de klant van deze diensten zich wijden aan de meest relevante activiteiten voor het bedrijf of zijn tijd indelen zoals hij verkiest, bijvoorbeeld meer vrije tijd hebben met zijn gezin.

Beheer volgens deze methode is geschikt voor verschillende soorten onroerend goed, zoals bijvoorbeeld commercieel, industrieel, residentieel, luxe en populair onroerend goed. Deze controle omvat ook meningen over de fysieke toestand van een flat of huis.

Het maakt ook deel uit van de diensten een vermoedelijke analyse van de buurt waar een eigendom wordt ingevoegd, zoals de structuur in de omgeving, of het scholen heeft, wegen geschikt voor vervoer, veiligheid en andere items. Op die manier is het gemakkelijker om de waarde van de huur of zelfs de koop te bepalen.

Belangrijkste verantwoordelijkheden van de asset manager

Tot de belangrijkste verantwoordelijkheden van de asset manager behoren:

  • Beheer van huurcontracten;
  • Onderhandeling over aanpassingen;
  • Bijwerken van overeenkomsten en termijnen;
  • Controle op de gebruiksvoorwaarden door de huurder;
  • Opstellen van notulen en andere documenten;
  • De verdediging van de eigenaar in condominium vergaderingen;
  • Inning en beheer van waarborgen en verzekeringen;
  • Afhandelen van belastingbetalingen en andere vergoedingen.

Het is echter noodzakelijk zeer zorgvuldig te zijn bij de keuze van de vakman die zich over jouw eigendom zal ontfermen. Het ideale is om betrouwbare makelaars te kiezen die al lange tijd actief zijn.

Een ander aspect dat je moet nagaan is de mening van wie reeds klant is. Zo kunt je te weten komen of de aangeboden dienst echt van goede kwaliteit is.

Voordelen van het inhuren van een asset manager

Nu je het concept van asset management en de diensten die deel uitmaken van deze praktijk hebt begrepen, kunt je meer te weten komen over de voordelen van de invoering ervan in jouw onderneming.

Kostenreductie

Een van de voordelen van asset management is de verlaging van de kosten van jouw activa. Dit komt omdat dit proces een beroep doet op professionals die gespecialiseerd zijn in belangrijke onderwerpen in het beheer van huurcontracten.

Tot deze onderwerpen behoren bijvoorbeeld de technische inspecties, die regelmatig moeten worden uitgevoerd. Zij dienen om de huidige staat van het gehuurde gebouw te controleren en na te gaan of het schade heeft geleden die in de toekomst de taxatie ervan in gevaar kan brengen.

Verhoogde inkomsten

De versterking van het rendement van het vermogen van de cliënt is het hoofddoel van deze beheersmethode. Dit gebeurt op verschillende manieren, naar gelang van de realiteit van het segment, die van stad tot stad verschilt.

Specialisten maken een zeer zorgvuldige inschatting van de huidige omstandigheden van de vastgoedmarkt in het gebied waar het onroerend goed is gelegen.

Deze professionals onderzoeken de financiële situatie van de huurders om risico’s voor de inkomsten van de investeerders te vermijden en met deze onderzoeken in de hand worden onderhandelingen aangevat over de waarde van de huur of over de aanpassing ervan.

Gemakkelijk onderhandelen

Er zijn mensen die, op het moment dat zij een woning huren, vrezen dat zich problemen met de rechtszekerheid zullen voordoen of gewoon het werk dat de bureaucratie met zich meebrengt willen vermijden. Daarom weigeren zij de overeenkomst alleen met de eigenaar te sluiten.

Bij investeringen in de aankoop van huurwoningen geven deze bedrijven ook advies over de beste buurten om te wonen. Aldus zal de vraag naar hun eigendommen gegarandeerd zijn, zelfs op lange termijn, waardoor de waarde van het onroerend goed zal stijgen.